Welkom! Dit is de website van Dyos softwarebureau. Onze klantenkring bestaat uit klein en middenbedrijf. We hebben standaard software, software op maat en webapplicaties.

Software overzicht

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning

Het DYOS ERP programma is bedoeld middelgrote productiebedrijven.
Doelgroep zijn de bedrijven met orderproductie, grootserieproductie en lijnproductie. Het is Modern Windows programma met alle facetten van de productieplanning met bijbehorende modules en toch tegelijkertijd overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is. Het is een compleet ERP programma met productie orderplanning, magazijn, logistiek, inkoop, verkoop en facturering. Dit is vertaald in krachtige grafische tools, bijvoorbeeld voor de planning van de productie met een Gantt-grafiek en een grafisch overzicht van de voorraadbeheer, vooral de grondstoffen op termijn.
Tevens heeft het heeft een speciale grafisch informatiemodule bedoeld voor stempels voor bedrukkingen of tekeningen voor montage.

Modulen

Er zijn diverse logistieke modulen: Een complete goederen stroom van de administratie van productie, gereedmelden, naar magazijn, expeditie, vrachtbrieven, retour vrachtbrief klaarzetten voor facturatie.
Ook de gebruikte grondstoffen worden afgeboekt, en de nieuwe aantallen zijn weer de basis voor een adequaat inkoopbeleid.
En er zijn financiële modules: Gehele boekhouding met artikel beheer, facturatie, betaal batches, bank afschriften inlezen, dagboek verwerking, grootboeken, inkoop- er verkoop boek, balans en resultaten overzicht.

Programma variaties

Er zijn verscheidene variaties mogelijk. Standaard is het programma geschikt voor serieproductie met één bewerking.
Daarnaast een versie waarbij er meerdere bewerking mogelijk zijn op een eindproduct.
En ook een versie waarbij het gaat om kleine of eenmalige productie, met een adequate verbruik registratie (snel aanpasbaar).

Meer informatie

Content Relation Management

Content Relation Management

Het Dyos CRM systeem heeft vele uitvoeringen, in overleg passen we modules aan en voegen nieuwe modules toe.
Deze versie beschrijft de Educatie uitvoering van het Customer Relationship Management System. Het programma wordt dus altijd aangepast aan specifieke klant wensen.
Het CRM in deze uitvoering is de totaaloplossing voor organisaties die met een studenten, opleidingen, groepen, contracten, opdrachtgevers, projecten, etc. werken. Dit programma is bedoeld om een grote hoeveelheid gegevens gestructureerd te beheren, met de vele facetten van de educatie gegevens, terwijl men er toch eenvoudig mee moet kunnen werken.
Het kent vele koppelingen tussen opleiding, cursussen en groepen, studenten krijgen automatisch deze cursussen en roosters als ze in een bepaalde groep zijn geplaatst.

Het programma is een concern systeem specifiek voor opleiding instituten met een modern uiterlijk en met geavanceerde technieken!
Het is een flexibel programma dat breed inzetbaar is, overal waar men met cliënten en contracten werkt. Alles wordt bijgehouden, de student gegevens, de opleidingen, de vakken, de groepen waarin de studenten zitten, koppelingen met vakken, cijfers / beoordeling, roosters, lokaalbezetting, studentbegeleiding, medewerker inzet en kosten overzicht, belangstellenden, projecten, etc.

Web versie

Er is ook een web versie van het CRM systeem. Medewerker zien alle gegevens, en kunnen deze gegevens wijzigen
De docenten zien een beperkter deel en kunnen de gegevens alleen raadpelen. Wel kunnen ze de cijfers / resultaten invoeren.
Studenten zien alleen hun eigen gegevens, naw, resultaten, rooster, en kunnen de gegevens niet aanpassen.

Meer informatie

Tijdschrijven

Tijdschrijven

Windows Tijdschrijven/urenverantwoording Programma
Het DYOS Windows Tijdschrijven programma is dè eenvoudige en complete manier om uw medewerkers de uren te laten registreren. Dit is op een scherm geconcentreerd zodat de medewerkers snel hun uren verantwoording kunnen registreren.
Het geeft het management, de planning en de administratie adequate informatie over de uur verdeling van de medewerkers en projecten.
Het is bedoeld voor organisaties waarbij de medewerkers achteraf hun uren verantwoorden, er is geen planning vooraf nodig, maar er kan wel gepland worden! De projecten zijn de eigenlijke containers waarop de urenverantwoording wordt bijgehouden, en men kan de activiteiten benoemen zodat er een duidelijk overzicht ontstaat.

Overzichten

Het Tijdschrijven programma kent vele overzichten met een project, medewerker of activiteit als basis.
Project - activiteiten Overzicht
Een samengevoegde tabel laat de gegevens van één project zien met op de regels de medewerkers en op de kolommen de activiteiten.
Financieel overzicht
Het financiële overzicht laat alle medewerkers zien die voor het project hebben gewerkt, het aantal uren, de doorberekende uurprijs per medewerker. De laatste kolom toont de totalen. Hiermee heeft u direct een financieel overzicht over de uren die u kunt doorberekenen.

Meer informatie

Factuur / Administratie Programma

Factuur / Administratie Programma

Dikwijls wil men gewoon een goed en makkelijk te gebruiken factuur programma, hiervoor is het Dyos factuur programma ontwikkeld.
Dit complete factuur en administratie programma heeft een modern uiterlijk en is erg uitgebreid. Echter bij dit programma is de bediening erg eenvoudig, en erg overzichtelijk!
Het complete Starter programma is bedoeld voor de zelfstandige ondernemer, Freelancer of ZZPer.
Naast natuurlijk het factureren houdt u de relaties bij met contactpersonen, notities, etc. En uw artikel bestand, waarbij u ook een overzicht heeft van de omzet van een artikel.
U kunt ook offertes maken en deze doorboek naar facturering, of de inkoop rekeningen bijhouden met openstaande betalingen.

Facturering

Facturering is makkelijk: het is op één scherm geconcentreerd, hierdoor is het snel en overzichtelijk werken. De artikelen zijn in groepen ingedeeld en staan links, klikt erop en er verschijnt rechts de lijst alle artikelen van deze artikelgroep. Hierop klikken en dit artikel wordt bij de factuur regels gevoegd. Daarna kunt u de regels zelf aanpassen, het aantal, de prijs en omschrijving etc.
Als de factuur klaar is kunt u deze afdrukken met uw eigen factuur lay-out, of de factuur rechtstreeks e-mailen naar de relatie.

Administratie

Optioneel kan men voor het boekhouden kiezen.
Een complete administratie versie met bankafschriften, dagboek, inkoop- verkoopboek, grootboek, balans en resultatenrekening. De bankafschriften worden na importeren geanalyseerd en het meeste wordt automatisch aangevuld.

Meer informatie

Web Applicaties

De WebApplicaties

Dyos heeft enkele standaard webapplicaties in haar programma.
Er zijn applicaties voor het beheren van uw eigen gegevens, afgeschermd door wachtwoorden en ip-controle.
Enkele voorbeelden:
CRM als webapplicatie, alle studenten, opleidingen, cijfers, roosters, projecten, etc. via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.
ERP als webapplicatie, productie, planning, artikelen, relaties, facturering, etc. via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.
Factuur, de eenvoudige applicatie met artikelen, relaties en de facturering, via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.

Web Store

De webshop is natuurlijk de standaard voorbeeld van een publieke applicatie met database backend.
En er zijn vele webshop platformen, geschikt voor particuliere kleine webshops. Maar iets dat aansluit bij uw systeem, database, en orderverwerking vereist preciese development en intergratie van de webshop in uw systeem.
Daarnaast heeft u ook zelf de mogelijkheid om alles (structuur, lay-out, presentatie, afhandeling) naar uw eigen inzicht te ontwerpen en organiseren.
En de afhandeling kan met mollie payment worden afgehandeld.

Meer informatie

Onze Diensten

Software

We hebben onze standaard software zoals op deze website beschreven.
Deze software kunnen we als basis nemen en het aanpassen aan uw wensen.
We kunnen ook geheel naar uw specifiecaties en wensen geheel nieuwe software bouwen die geheel voldoet aan uw verwachting.
We ontwikkelen in Microsoft C# in Net Framework met Access of SQL database.

Meer informatie

Websites

We ontwikkelen ook websites
We kunnen eenvoudige HTML websites maken, als u gewoon een eenvoudige en goedkope website wilt.
Ook kunnen we gebruik maken van Bootstrap, dan heeft u een websites die er super modern uitziet en op alle devices, zoals computer, tabblet en telefoon goed weergegevens wordt.
We kunnen ook gebruik maken van Wordpress om uw website vorm te geven.
Tenslote maken we ook Asp.Net Mvc web sites, dit zijn dynamische websites waarbij de content in een database staat.

Meer informatie

Web Applicaties

De Web Applicaties zijn gebouwd met Microsoft Asp.Net Mvc en met een SQL database.
Altijd beschikbaar: Uw webapplicatie is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en beschikbaar voor uw medewerkers en optioneel voor uw relaties.
Geen installatie vereist: Een groot voordeel van de ontwikkeling van webapplicaties is dat apps in de webbrowser draaien. Installatieproblemen behoren tot het verleden!
U kunt uw gehele bedrijfscontent of een deel ervan via de brouwser benaderen, intern in uw organisatie of ook daarbuiten, beveiligd door IP adressen, Captcha en wachtwoorden.

Meer informatie

Hosting

De hosting van uw website of webapplicaties kunt u door dyos laten verzorgen.
We werken met Windows Servers zodat uw html of asp.net site goed gehost wordt
De computers staan in een datacenter in Nederland.
Van heel klein tot gemiddeld, we kunnen veel aan.

Meer informatie

Xamarin

Xamarin phone applications
We bouwen op wens volgens uw specificaties geheel nieuwe software voor Android en Apple Phone.
Android versie van 5.0 (lollipop), 7.0 (nougat), 8.0 (Oreo) en 9.0 (Pie)
Apple versie iOS 6 t/m iOS 7 Phone

Meer informatie