Content Relation Management

Dyos CRM programma, zeer uitgebreid informatief systeem, voor organisaties die met veel gegevens werken, aan te passen aan uw behoeften.

Content Relation Management

Het CRM in deze uitvoering is de totaaloplossing voor organisaties die met een studenten, opleidingen, contracten, opdrachtgevers, projecten, etc. werken.
Dit programma is bedoeld om een grote hoeveelheid gegevens gestructureerd te beheren, terwijl men er toch eenvoudig mee moet kunnen werken.
Het is, in deze uitvoering, een concern systeem specifiek voor opleiding instituten met een modern uiterlijk en met geavanceerde technieken!
Het is een flexibel programma dat breed inzetbaar is, overal waar men met cliënten en contracten werkt. Alles wordt bijgehouden, de student gegevens, de opleidingen, de vakken, de groepen waarin de studenten zitten, koppelingen met vakken, cijfers / beoordeling, roosters, lokaalbezetting, studentbegeleiding, medewerker inzet en kosten overzicht, belangstellenden, projecten, etc.

naar overzicht naar modules naar workflow
crm

Overzicht functionaliteiten

Cliënten module Invoer van de cliënten (studenten). Raadplegen, bewerken gegevens, verwerken cijfere, overzichten studies, en afdrukken gegevens.

Koppelingen module. Overzicht van alle cliënten gekoppeld aan een opleiding of korte training. Makkelijk een overzicht van een groep en gegevens op te zoeken.

Opleidingen module. De vaste opleidingen en de korte trainingen. Onderhoud gegevens, koppelen van rooster en vakken, overzicht van cliënten inschrijvingen.

Vakken module De vakken die gegeven worden bij een opleiding of korte training. Deze worden automatisch gekoppeld aan cliënten via de gekoppelde opleiding. Bij de cliënten en groepen kan men de resultaten raadplegen en wijzigen.

Groepen beheer. De opleiding – lesgroepen (of klassen), met de cliënten, de vakken, rooster, fotooverzicht, cijfer overzicht (ook te wijzigen).

Projecten beheer. De projecten (bijeenkomsten, events), met deelnemers.

Rooster beheer. Het rooster raadplegen en bewerken, en de rooster regels bewerken.

Prospect beheer. e prospects, belangstellenden, gekoppeld aan cliënten.

Relaties beheer. Raadplegen en bewerken van de relaties (leveranciers en werkgevers van cliënten) met veel extra gegevens, zoals financieel, contactpersonen, etc.

Medewerkers beheer. het beheer van medwerker gegevens, vooral de tijdsplanning. De inzetbaarheid van de medwerkers.

Een protocol zijn een verzameling taken die voor een cliënt of project moet worden uitgevoerd. Een protocol heeft taken met de uitvoerende, datum en status. Een medewerker heeft een overzicht van taken welke hij/zij moet uitvoeren op de huidige dag.

voor beheer van standaard gegevens, zoals bedrijfsnaam, groepen opties, email instelling, omschrijvingen, etc.

Cliënt module

De hoofd module voor het beheer van de cliëntgegevens (de studenten of scholieren), in deze module staat de cliënt centraal met de naw gegevens, indeling, notities, de gevolgde opleidingen en de vakken, project indeling, overzicht contracten, registratie en presentie, documenten, protocol met activieiten die uitgevoerd moeten worden, begeleiding van de cliënt, interesse items, scholing en ervaring etc.
Alles is helder en duidelijk gestuctureed op de tabbladen te vinden en te bewerken.

De koppelingen

De koppelingen zijn de link tussen de student en de opleidingen, dit zijn de cruciale records in de organisatie.
Bij elke lijst kan men kieze van toon alle of toon actieve records. Bij het tonen van alle actieve koppelingen heeft men een duidelijk overzicht van alle studenten met hun gevolgde opleiding.
De koppeling heeft een start- en einddatum, een link met de opleiding en een link met de groepscode en meerdere gegevens voor de status. sommige studenten zullen meerdere opleidingen of deel opleidingen volgen,

De groepen

De groepen hebben een groepscode, start- en einddatum en natuurlijk een lijst met studenten die in de groep zitten.
Aan deze groep zijn ook de vakken en rooster gekoppeld. De studenten overerven deze vakken en rooster.
Er zijn meerdere tabbladen o.a. notities, gekoppelde vakken, studenten, fotos van studenten, protocol met activiteiten, en resultaten (deze geeft alle resultaten weer).

Een protocol

Een protocol is een reeks activiteiten en maatregelingen die uitgevoerd moeten worden om een project, traject of contract te volbrengen. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. In een protocol staan alle activiteiten, de gewenste uitvoerdatum (en eventueel de tijdsduur) en wie het moet uitvoeren.
Hiernaast is een (heel) klein voorbeeldje van een contract.
Dit lijstje wordt bijvoorbeeld bij een cliënt toegevoegd.

Activiteit omschrijving Datum Uitvoering Duur Status
Aanvraag verwerken 8-3-2020 Mevr. Vries 1 Verwerkt
Intake cliënt 10-3-2020 M. Geerling 2 Verwerkt
Invoeren gegevens 12-3-2020 Mevr. Vries 1 Verwerkt
Uitvoeren cursus 15-3-2020 M. Geerling 20 Onverwerkt
Eindrapport opmaken 12-4-2020 M. Geerling 2 Onverwerkt
Factuur opdrachtgever 16-4-2020 L. Boeker 0,5 Onverwerkt

Taak verwerking

Bij de cliënten (of groepen of projecten) is een protocol toegevoegd, op het tabblad protocol is het overzicht van de activeiteiten te zien en de status: onverwerkt of verwerkt.
Een medewerker die bij het programma is aangemeld ziet in de module taken alle taken / activeiteiten die aan hem of haar zijn toegekend. De activiteit met de cliëntnaam (of project omschrijving) en de datum van wanneer het uitgevoerd zou moten worden.
De medewerker kan heel eenvoudig een taak op verwerkt zetten en eventueel een opmerking plaatsen.

Roosters

De roosters en lokaal bezetting.
De roosters kan men eenvoudig aanmaken, elk rooster kent natuurlijk meerdere regels, de lessen. Per les kan men meerdere locatie opgeven en meerdere docenten en hun functie.
In diverse overzichten worden deze gegevens gecombineerd en bij elkaar opgeteld.
Ook kan men eenvoudig de lokaalbezetting raadplegen. Elk blok vertegenwoordigd een les, de kleuren geven de opleiding aan. Men kan de blokken eventueel gaan verschuiven, dit wijzigd ook de gegevens in het rooster.

Workflow

Workflow

De Workflow: alle modules zijn relationeel aan elkaar gekoppeld. Dat betekent voor uw organisaties dat veel administratief werk vrijwel automatisch gekoppeld wordt. Een opleiding kent één of meerdere groepen, bij een groep hoort altijd een opleiding. Bij een groep staan de start- en einddatum, de vakken en het rooster, elke cliënt die gekoppeld is aan deze groep overerft deze koppelingen van vakken en rooster automatisch. Wel zijn er bij de cliënt nog individuele aanpassingen mogelijk, voor bijvoorbeeld een individuele opleiding en lesprogramma.

Standaard software, maatwerk software, websites, web-applicaties, web-hosting, phone-applicaties.