Dyos Software

De Dyos Software ontwikkelingen, traject en mogelijkheden

Mogelijkheden

We hebben onze standaard software zoals op deze website beschreven. Deze software kunnen we als basis nemen en het aanpassen aan uw wensen. We kunnen ook geheel naar uw specifiecaties en wensen geheel nieuwe software bouwen die geheel voldoet aan uw verwachting. We ontwikkelen in Microsoft C# in Net framework..

Software modulen aanvullen

De bestaande software aanvullen met extra functionaliteiten.
Als er nu een vraag is naar een bepaald eindproduct heeft u alle gegevens om het vrijwel automatisch correct in te plannen. Het programma komt met een voorstel om de productie op dat tijdstip en op die productielijn te plannen. Uiteraard kunt u hier van afwijken. De module productieplanning stuurt het voorraad beheer aan met de vraag naar grondstoffen op termijn.

Software geheel aanpassen

Het inplannen van de productieprocessen.
Alle productiegegevens zijn te raadplegen en te wijzigen. Aan elke productie is een relatie gekoppeld. Als u een nieuwe productieorder invoert en het gewenste eindproduct kiest komt het programma met een voorstel om de productie op een bepaald tijdstip en productielijn te plannen. Deze gegevens haalt het programma uit artikel gegevens met daaraan gekoppeld de productieprocedure en uit de procedureplanner. U kunt vanzelfsprekend alle gegevens handmatig nog aanpassen, bijvoorbeeld voor spoedklussen. In de module productie kunt u zowel de order, productie bon, en magazijn bon afdrukken.

Nieuwe software

Geheel nieuwe software samen met u ontwikkelen, bouwen, testen en uitrollen is natuurlijk ook mogelijk. We kunnen het gehele traject gaan uitvoeren of een gedeelte hiervan.Beschrijving van de fases van een software ontwikkeling

Development stages
Software requirements
Samen met u kijken we naar de functies en wensen van de nieuwe software
Wij vertalen uw behoeften en vereisten in requirements, we controleren ze niet tegestellen een
Software design
Wij stellen een functioneel ontwerp op, en beschrijven het in een leesbaar document
Daarnaast is er een interactie-ontwerp een een ontwerp van de grafische gebruikersinterface, de mockup schermen.
In dit stadium maken we tevens een testversie waarbij de basis functionaliteit erin verwerkt zit. U krijgt een idee van het programma, we testen de technische haalbaarheid, de alfa release.
Software development
Hier begint het echte werk, de combinatie van programming, verification, software testing, en debugging. Aan de hand van Scrum sprints houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten. U heeft dan een overzicht van het verloop van het project en kunt bijsturen waar nodig.
Software testing
De klant gaat met de list van requirements de software testen of het voldoet aan de opdracht.
Software maintenance
Het onderhouden van de software betekent dat bug eruit gehaald worden, er aanpassing kunnen worden uitgevoerd en dat er ondersteuning plaatsvind.