Tijdschrijven

Tijdschrijven en uren verantwoording programma, zeer snel alle gegevens bij te houden, overzichtelijke rapporten.
Project management is onderdeel van tijdschijven, projecten plannen, protocol met taken, grafiek met voortgang

Dyos Tijdschrijven Programma

Het Dyos Tijdschrijven Programma heeft een duidelijke moderne Windows opbouw, door de eenduidige opbouw krijgt iedereen het werken met het programma snel onder de knie. Daarnaast is het gebruik van programma snel en eenvoudig.
Het programma bestaat uit verschillende modulen, de programma onderdelen. Elke module is een zelfstandig onderdeel van het programma. Met behulp van autorisatie kunt u de module geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk maken. Een onderdeel is bijvoorbeeld het beheer van de projecten, het raadplegen van gegevens, zoeken, wijzigen, toevoegen, raadplegen van overzichten, verwijderen en afdrukken van de gegevens.

naar overzicht naar modules

Overzicht functionaliteit

TijdschrijvenIn het hoofdtabblad staan alle gegevens, zoeken naar een productietijdstip geschied automatisch (immers de planning van de procedures is reeds voltooid). De gereedmelding en verwerking naar expditie wordt hier uitgevoerd.

Voor het onderhoud van de projecten.

beheer van de productieprocedures, vastleggen van allerlei productiehandelingen.

voor plannen van de procedures op termijnbasis.. It is hid

Relatie module voor het bijhouden van alle relatie gegevens en raadplegen van gegevens, overzichten, historie, notities.

Het financiële overzicht. Het laat alle medewerkers zien die voor het project hebben gewerkt, het aantal uren, de doorberekende uurprijs per medewerker.

Er kan met een blokkeer datum worden gewerkt. Medewerkers kunnen gegevens niet wijzigen die liggen voor de blokkeerdatum, wel raadplegen. Er staat een rode waarschuwing op het scherm dat dit wijzigen niet meer mogelijk is. De programmabeheerder kan de gegevens wel wijzigen. De datum kan statisch worden ingesteld, of dynamisch, d.w.z. twee maanden (of een ander tijdvak) voor de huidige datum. Deze blokeerdatum is van belang om projecten goed af te sluiten en voor de financiële administratie.

Medewerkers module het beheer van medwerker gegevens, vooral de tijdsplanning. De inzetbaarheid van de medwerkers.

Voor beheer van standaard gegevens, zoals de bedrijfsnaam, de activiteiten, de categorie indeling, de programmaopties, de omschrijving van de vrij definieerbare velden etc. Met de programmaopties kunt u het programma zo instellen dat het aansluit bij uw organisatie. De gebruikte namen voor item zoals projecten, medewerkers, project categorieën, medewerkers categorieën, relaties en activiteiten zijn aan te passen aan uw organisatie.

De tijdregels invoer

Scherm afdruk tijdschrijven De eerste module is de belangrijke module om de uur verantwoording tijdregels in te voeren. Dit is het hoofdscherm voor de normale gebruiker van het programma, duidelijk, compleet en eenvoudig van opzet. Door autorisatie kunt u de rest van het programma ontoegankelijk maken. Op elke regel voert de medewerker in hoeveel uur hij of zij aan een project en/of activiteit gewerkt heeft. Een medewerker klikt op een datum, klikt op een project in de lijst met projecten, deze gegevens worden meegenomen op de regel, de lijst met activiteiten is gevuld en er kan ook een activiteit geselecteerd worden, alleen nog de uren invoeren en de tijdregel is klaar.

Project - activiteiten overzicht

Project - activiteiten Overzicht
Een samengevoegde tabel laat de gegevens van één project zien met op de regels de medewerkers en op de kolommen de activiteiten. Zie de afbeelding. Alle afzonderlijke uren worden opgeteld, zowel horizontaal (de medewerkers) als verticaal (de activiteiten). Het laatste tabblad toont alle tijdregels.
U kunt een relatie, bijvoorbeeld opdrachtgever, aan een project koppelen. Ook zijn de projecten in categorieën in te delen, hiermee creëert u in feite een derde niveau. Bij de overzichten kunt u gegevens van een bepaalde relatie of categorie opvragen.

Project management

Het tijdschrijven programma heeft een uitgebreide project module waarmee met grote en projecten die langer duren kan beheren.
Deze projecten zijn voor langere tijd met meerdere medewerkers en meerdere fases, bijvoorbeeld een opleidingen voor studenten, grote machinebouw, nieuwe oppertunities uitzoeken. Er wordt protocol met taken / activiteiten toegevoegd, deze kent meerdere fasen. Ook artikelen nodig voor het project worden bijgehouden en per fase ingedeeld. Daarnaast zijn alle koppelingen met inkoop, offertes, facturen zichtbaar in overzicht schermen.

Project sturing

Bij de projecten kan men een protocol van activiteiten toevoegen.
Elke activiteit is een taak voor een medewerker, de medewerker houdt de voortgang van zijn taak bij. De projectleider ziet in de project diagram de voortgang van het project, zo kan hij direct zien of de taken binnen de datum termijn vallen en bijsturen daar waar nodig is.
Het resulteert is een overzichterlijk diagram, waarbij alle gegevens al voorhanden zijn.