Dyos Web Applicaties

Dyos Web Applicaties

Standaard Web Applicaties

Dyos heeft enkele standaard webapplicaties in haar programma. Er zijn applicaties voor het beheren van uw eigen gegevens, afgeschermd door wachtwoorden en ip-controle.
CRM als webapplicatie, alle studenten, opleidingen, cijfers, roosters etc via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.
ERP als webapplicatie, productie, planning, artikelen, relaties, facturering etc via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.
Factuur, de eenvoudige applicatie met artikelen, relaties, facturering etc via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.

CRM WebApplicatie

Er is ook een web versie van het CRM systeem. Medewerker zien alle gegevens, en kunnen deze gegevens wijzigen De docenten zien een beperkter deel en kunnen de gegevens alleen raadpelen. Wel kunnen ze de cijfers / resultaten invoeren. Studenten zien alleen hun eigen gegevens, naw, resultaten, rooster, en kunnen de gegevens niet aanpassen..
.....

ERP Web applicatie

ERP als webapplicatie, productie, planning, artikelen, relaties, facturering etc via de webbrouwser te raadplegen en bewerken..
....

Factuur Web applicatie

actuur, de eenvoudige applicatie met artikelen, relaties, facturering etc via de webbrouwser te raadplegen en bewerken.
....

Web Shop

De webshop is natuurlijk de standaard voorbeeld van een publieke applicatie met database backend. En er zijn vele webshop platformen, geschikt voor particuliere kleine webshops. Maar iets dat aansluit bij uw systeem, database, en orderverwerking vereist preciese development en intergratie van de webshop in uw systeem. Dan heeft u ook zelf de mogelijkheid om alles naar uw eigen inzicht te ontwerpen en organiseren.
.......